Lời Tạ Từ Ca Sĩ: Ngọc Thảo
Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe
Ngọc Thảo ft Cao Hoàng Nghi

/

Viettel
Soạn: BH  5344893 gửi 1221
Mobifone
Soạn: CHON 7704114 gửi 9224
Vinaphone
Soạn: TAI 5016613 gửi 9194
Vietnammobile
Soạn: MUA [Mãbaìhát] gửi 2345
Lời bài hát
Xem Thêm